نشست خبری سریال «پادری»

نشست خبری سریال «پادری»

نشست خبری سریال پادری با حضور عوامل این سریال در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.