نمايش «اعتراف» به کارگردانی شهاب حسینی

نمايش «اعتراف» به کارگردانی شهاب حسینی

نمايش «اعتراف» به کارگردانی شهاب حسینی همزمان با اجراى نمايش در ايران، در آمريكاى شمالى به نمایش در می آید.
تيزر نمايش

تيزر نمايش "يك دقيقه و سيزده ثانيه"

نويسنده: محمد چرمشير كارگردان: شهرام گيل آبادي اجرا از ١ مرداد تا ٢٠ مرداد تماشاخانه ايرانشهر