گزارش ویدیویی از گفتگو  با عوامل فیلم سینمایی

گزارش ویدیویی از گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "شنل"

رضا بهبودی ، حسین کندری و حمیدرضا بابابیگی در غرفه صبا