رونمايى يك سكانس ازفیلم سینمایی

رونمايى يك سكانس ازفیلم سینمایی " زرد "

همزمان با رسيدن به فروش ٢/٥ ميليارد تومانى اين فيلم در دو هفته
رونمایی از تیزر متفاوت فیلم سینمایی«کوپال»

رونمایی از تیزر متفاوت فیلم سینمایی«کوپال»

اکران این فیلم از آبان ماه در سینماها آغاز می گردد