تک گویی جالب هومن سیدی در «پل خواب»

تک گویی جالب هومن سیدی در «پل خواب»

به کارگردانی اکتای براهنی و بازی ساعد سهیلی، هومن سیدی، اکبر زنجانپور و آناهیتا افشار