اکران خصوصی متفاوت  «شعله ور»با چاشني معرفي فرهنگ سيستان و بلوچستان

اکران خصوصی متفاوت «شعله ور»با چاشني معرفي فرهنگ سيستان و بلوچستان

عوامل فیلم سینمایی «شعله ور» اکران خصوصی فیلم خود با رنگ و بوی این خطه برگزار كردند. از نماز جماعت هنرمندان شيعه و سني تا اجرای موسیقی سیستان و بلوچستان