پرتال جامع کودک راه‌اندازی می‌شود
همزمان با هفته ملی کودک

پرتال جامع کودک راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل کانون پرورش‌فکری کودکان‌و‌نوجوانان از افتتاح فاز اول پرتال جامع کودک هم‌زمان با هفته ملی کودک خبر داد و افزود: این نخستین پرتال جامع در حوزه مباحث کودکان‌و‌نوجوانان است.