چگونگی یکپارچه‌سازی آمار جهانی اقتصاد خلاق

چگونگی یکپارچه‌سازی آمار جهانی اقتصاد خلاق

یونسکو با گردآوری آمار از منابع مختلف، مجموعه‌ای غنی در این زمینه را در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است.
هیچ سالی به سختی سال ٩٤ نبود/ دولت در حوزه فرهنگ از سیاست درهای باز بهره می برد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

هیچ سالی به سختی سال ٩٤ نبود/ دولت در حوزه فرهنگ از سیاست درهای باز بهره می برد

دولت با كمترین مشكل توانست كشور را اداره کند و این مهم یكی از دستاوردهای بزرگ این دولت در سال ٩٤ محسوب می شود كه باهمت همه اركان دولت و از جمله همراهی مردم شكل گرفت.